Aktualności

Spotkanie online/zoom Małopolskiego Oddziału PTPPd – 21.03.2021

Zapraszamy na spotkanie online/zoom Małopolskiego Oddziału PTPPd, które odbędzie się w niedzielę 21.03.2021 o godz. 12.00. Podczas spotkania Paulina Mikulaścik-Wąsacz zaprezentuje „Dylematy terapeuty psychodynamicznego w pracy z pacjentem określającym się jako osoba transpłciowa„. Dodatkowo Karolina Trojanowska przedstawi jak wygląda proces opiniowania w kwestii korekty płci z perspektywy biegłego sądowego.

Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 19.03.2021 na adres: oddzial@krakow.ptppd.pl .

Spotkanie przeznaczone jest jedynie dla członków oddziału małopolskiego

Więcej
Spotkanie z prawniczką p. Anną Fiutak – 10.01.21

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prawniczką Panią Agnieszką Fiutak, zorganizowane przez małopolski oddział PTPPd, które odbędzie się 10 stycznia 2021 roku w niedzielę o godz. 16 tej na platformie ZOOM.

Więcej
18.10.20 – Spotkanie Małopolskiego Oddziału PTPPd

18.10.20 poprzez platformę Zoom członkowie Małopolskiego Oddziału PTPPD spotakli się aby wysłuchać nagrania z wystąpieniem p. Emilii Soroko pt. „Diagnozowanie zaburzeń osobowości w dymensjonalnym modelu ICD-11 z perspektywy psychologicznej”. Po wykładzie odbyła się dyskusja oraz rozmowa na temat dalszych planów oddziału.

Więcej
12.09.2020 – Sympozjum Małopolskiego Oddziału PTPPd

12.09.2020 odbyło się Sympozjum Małopolskiego Oddziału PTPPD w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej przy ul. Zamoyskiego w Krakowie. W sali wykładowej zjawiło się około 50 osób, z uwagi na trwającą pandemię, uczestnicy byli proszeni o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Po oficjalnym rozpoczęciu, wykład wygłosił zaproszony prelegent p. Maciej Wójcik, który przyjechał osobiście z Wrocławia z prezentacją pt. „Nagutki i bezbronny wobec sceny pierwotnej – prezentacja kliniczna kombinacji nerwicy traumatycznej i psychonerwicy w oparciu o koncepcję Otto Fenichela”. Następnie zostały wyświetlone kolejne wystąpienia: p. Marzeny Prackiej, p. Kaczmarskiej-Pająk oraz p. Jarosława Polaka i p. Huberta Stockera. Po każdej prezentacji widownia miała możliwość dyskusji z prelegentami poprzez połączenie w aplikacji Zoom.

Więcej
7.06.2020 – spotkanie Małopolskiego Oddziału PTPPd

7.06.2020 odbyło się spotkanie Małopolskiego Oddziału PTPPD poprzez platformę Zoom z uwagi na trwająca pandemię Covid-19. Członkowie dzielili się refleksjami z pracy z pacjentami podczas trwającej pandemii i rządowych zaleceń ograniczenia kontaktów społecznych, omówiono również dylematy wokół psychoterapii psychodynamicznej prowadzonej w warunkach kwarantanny i reżimu sanitarnego.

Więcej
1.03.2020

1.03.2020 p. Małgorzata Olejczyk-Barańska oraz p. Gabriela Kowalczewska-Kawala zaprezentowały opis swojej pracy w ramach szpitala im. J. Babińskiego pt. „Psychoterapia grupowa pacjentów psychotycznych w warunkach oddziału dziennego”. Wystąpieniu towarzyszyły opisy przypadków oraz dyskusja z zebranym audytorium.

Więcej
8.12.2019

8.12.2019 p. Paulina Mikulaścik-Wąsacz przedstawiła opis przypadku pt. „Przeciwprzeniesienie i praca z zawiścią u pacjentki narcystycznej w środkowej i zaawansowanej fazie leczenia”. Po prezentacji nastąpiła część dyskusyjna.

Więcej
6.10.2019 – spotkanie Małopolskiego Oddziału PTPPd

6.10.2019 członkowie Małopolskiego Oddziału PTPPD spotkali się aby omówić wrażenia i refleksje z konferencji pt. “Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”, która miała miejsce w dnia 5-6 września 2019 roku w Krakowie. Podczas zebrania zostały poruszone również kwestie organizacyjne spotkań w nowym roku akademickim 2019/2020.

Więcej
26. 05. 2019 – mini konferencja Małopolskiego Oddziału PTPPd

26. 05. 2019 w siedzibie Małopolskiego Oddziału PTPPd miała miejsce mini konferencja składająca się z trzech wystąpień członków Towarzystwa. Prezentowane były następujące wykłady:
p. Henryka Nowackiego: „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu dla zaburzeń osobowości w adolescencji – przegląd literatur”
p. Marty Nowak: „Dylematy i trudności w psychoterapii adolescentów z nieprawidłowym rozwojem struktury osobowości”
p. Mariusza Ślosarczyka: „Psychoterapia stara i nowa. Modele terapeutyczne TFP i DPHP w świetle Aksjologii naszego Towarzystwa”
Wykładom towarzyszyła dyskusja wśród licznie zebranego grona odbiorców. Wydarzenie zmykało pracę Oddziału w roku akademickim 2018/1019.

Więcej
31.03. 2019 – spotkanie seminaryjno-warsztatowe Małopolskiego Oddziału PTPPd

31.03. 2019 odbyło się spotkanie seminaryjno-warsztatowe Małopolskiego Oddziału PTPPd pt. „Praca z pacjentem zgłaszającym symptomy depresyjne „. Program spotkania obejmował część dyskusyjną na podstawie wcześniej wysłanej literatury (artykuły Otto Kernberga: „Żałoba i melancholia omówione ponownie”, „Odczuwanie pustki i bezsensowności” oraz „Podręcznik Psychoterapii Psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu”; rdz. 11) oraz część warsztatową na której chętni uczestnicy odegrali przykładowe scenki terapii z pacjentem prezentującym omawianą problematykę.

 

Więcej