Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Małopolski

12.09.2020 - Sympozjum Małopolskiego Oddziału PTPPd

12.09.2020 odbyło się Sympozjum Małopolskiego Oddziału PTPPD w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej przy ul. Zamoyskiego w Krakowie. W sali wykładowej zjawiło się około 50 osób, z uwagi na trwającą pandemię, uczestnicy byli proszeni o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Po oficjalnym rozpoczęciu, wykład wygłosił zaproszony prelegent p. Maciej Wójcik, który przyjechał osobiście z Wrocławia z prezentacją pt. "Nagutki i bezbronny wobec sceny pierwotnej – prezentacja kliniczna kombinacji nerwicy traumatycznej i psychonerwicy w oparciu o koncepcję Otto Fenichela". Następnie zostały wyświetlone kolejne wystąpienia: p. Marzeny Prackiej, p. Kaczmarskiej-Pająk oraz p. Jarosława Polaka i p. Huberta Stockera. Po każdej prezentacji widownia miała możliwość dyskusji z prelegentami poprzez połączenie w aplikacji Zoom.