Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Małopolski

18.10.20 - Spotkanie Małopolskiego Oddziału PTPPd

18.10.20 poprzez platformę Zoom członkowie Małopolskiego Oddziału PTPPD spotakli się aby wysłuchać nagrania z wystąpieniem p. Emilii Soroko pt. "Diagnozowanie zaburzeń osobowości w dymensjonalnym modelu ICD-11 z perspektywy psychologicznej". Po wykładzie odbyła się dyskusja oraz rozmowa na temat dalszych planów oddziału.