Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Małopolski

7.06.2020 - spotkanie Małopolskiego Oddziału PTPPd

7.06.2020 odbyło się spotkanie Małopolskiego Oddziału PTPPD poprzez platformę Zoom z uwagi na trwająca pandemię Covid-19. Członkowie dzielili się refleksjami z pracy z pacjentami podczas trwającej pandemii i rządowych zaleceń ograniczenia kontaktów społecznych, omówiono również dylematy wokół psychoterapii psychodynamicznej prowadzonej w warunkach kwarantanny i reżimu sanitarnego.