Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Oddział Małopolski

Nowy Zarząd Małopolskiego Oddziału PTPPd

Z przyjemnością pragnę poinformować, iż na ostatnim spotkaniu Oddziału Małopolskiego w dniu 14.11.2021 został wybrany nowy Zarząd, w skład którego weszli: Paulina Mikulaścik-Wąsacz (prezes), Andrzej Kitrasiewicz (w-ce prezes) oraz Jakub Droń (członek zarządu).