1.03.2020

1.03.2020 p. Małgorzata Olejczyk-Barańska oraz p. Gabriela Kowalczewska-Kawala zaprezentowały opis swojej pracy w ramach szpitala im. J. Babińskiego pt. "Psychoterapia grupowa pacjentów psychotycznych w warunkach oddziału dziennego". Wystąpieniu towarzyszyły opisy przypadków oraz dyskusja z zebranym audytorium.

8.12.2019

8.12.2019 p. Paulina Mikulaścik-Wąsacz przedstawiła opis przypadku pt. "Przeciwprzeniesienie i praca z zawiścią u pacjentki narcystycznej w środkowej i zaawansowanej fazie leczenia". Po prezentacji nastąpiła część dyskusyjna.

6.10.2019 - spotkanie Małopolskiego Oddziału PTPPd

6.10.2019 członkowie Małopolskiego Oddziału PTPPD spotkali się aby omówić wrażenia i refleksje z konferencji pt. “Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”, która miała miejsce w dnia 5-6 września 2019 roku w Krakowie. Podczas zebrania zostały poruszone również kwestie organizacyjne spotkań w nowym roku akademickim 2019/2020.

26. 05. 2019 - mini konferencja Małopolskiego Oddziału PTPPd

26. 05. 2019 w siedzibie Małopolskiego Oddziału PTPPd miała miejsce mini konferencja składająca się z trzech wystąpień członków Towarzystwa. Prezentowane były następujące wykłady:

p. Henryka Nowackiego: "Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu dla zaburzeń osobowości w adolescencji – przegląd literatur"

p. Marty Nowak: "Dylematy i trudności w psychoterapii adolescentów z nieprawidłowym rozwojem struktury osobowości"

p. Mariusza Ślosarczyka: "Psychoterapia stara i nowa. Modele terapeutyczne TFP i DPHP w świetle Aksjologii naszego Towarzystwa"

Wykładom towarzyszyła dyskusja wśród licznie zebranego grona odbiorców. Wydarzenie zmykało pracę Oddziału w roku akademickim 2018/1019.

31.03. 2019 - spotkanie seminaryjno-warsztatowe Małopolskiego Oddziału PTPPd

31.03. 2019 odbyło się spotkanie seminaryjno-warsztatowe Małopolskiego Oddziału PTPPd pt. "Praca z pacjentem zgłaszającym symptomy depresyjne ". Program spotkania obejmował część dyskusyjną na podstawie wcześniej wysłanej literatury (artykuły Otto Kernberga: "Żałoba i melancholia omówione ponownie", "Odczuwanie pustki i bezsensowności" oraz "Podręcznik Psychoterapii Psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu"; rdz. 11) oraz część warsztatową na której chętni uczestnicy odegrali przykładowe scenki terapii z pacjentem prezentującym omawianą problematykę.

Spotkanie Małopolskiego Oddziału, 20.01.2019

Praca terapeutyczna z pacjentami zgłaszającymi w swojej historii nadużycie seksualne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie seminaryjno-warsztatowe Małopolskiego Oddziału PTPPd, które odbędzie się 20 stycznia o godzinie 16.00 w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 56.

Spotkanie Małopolskiego Oddziału, 4.11.2018

Przegląd koncepcji teoretycznych dotyczących masochizmu i ich zastosowanie w praktyce klinicznej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie seminaryjne Małopolskiego Oddziału PTPPd, które odbędzie się 04 listopada o godzinie 16.00 w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 56.

Spotkanie Małopolskiego Oddziału, 7.10.2018

Rys historyczny i psychoanaliza masochizmu

Szanowni Państwo, zapraszamy na zebranie oddziału małopolskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w dniu 7 października 2018 o godzinie 16.00 w siedzibie Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie, przy ul. Zamoyskiego 56.

Spotkanie Małopolskiego Oddziału, 12.06.2018

Wybór i powołanie nowego Zarządu Oddziału Małopolskiego

W imieniu Zarządu Oddziału Małopolskiego PTPPd chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o g. 19:00 w siedzibie KCP.

Spotkanie Małopolskiego Oddziału, 29.10.2017

Ustalenie rocznego planu działalności naszego oddziału

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTPPd na pierwsze powakacyjne spotkanie Oddziału Małopolskiego.

pokaż więcej »